Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Voorwaarden lidmaatschap ROF Gelderse Vallei

 •  U bent fysiotherapeut en praktiserend in het regiogebied van de ROF Gelderse Vallei; 
 •  U bent geregistreerd in het KNGF (CKR) register; 
 •  U bent geregistreerd in het BIG-register. 
 •  U bent op de hoogte van de statuten en reglementen van ROF Gelderse Vallei (op te vragen bij de secretaris) 

Contributie 

 • Voor het lidmaatschap van de ROF Gelderse Vallei is, per praktijk, naast de jaarlijkse contributie, een eenmalige instapbijdrage van € 200,00 (in woorden twee honderd euro) verschuldigd; 
 • De jaarlijkse contributie van de ROF Gelderse Vallei is op de oprichtingsvergadering van 15 juni 2011 vastgesteld op € 200,00 (in woorden twee honderd euro); 
 • Meldt een lid zich aan voor 1 juli van enig jaar, zal de volledige contributie van dat jaar verschuldigd zijn; 
 • Meldt een lid zich aan na 1 juli van enig jaar, zal de helft van de contributie van dat jaar verschuldigd zijn; 
 • Voor het lidmaatschap van de werkgroepen COPD, DMII, heup en knieartrose, schouder, VKB van de ROF Gelderse Vallei is per praktijk, per werkgroep een eenmalige instapbijdrage van € 200,00 (in woorden twee honderd euro) verschuldigd; 
 • De hoogte van de instapbijdrage en eventuele contributie voor de overige of nieuwe werkgroepen (zoals o.a. Oncologie/Palliatieve zorg, hartrevalidatie) zal door het bestuur van de ROF Gelderse Vallei en de werkgroepen zelf worden vastgesteld; 
 • Het bestuur van de ROF Gelderse Vallei en de voorzitter van de werkgroepen kunnen, met instemming van de werkgroepleden, een jaarlijkse contributie voor de werkgroepen instellen.

Lid worden?

Meld je hier aan