Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Netwerk Artrose Heup/knie

Bekijk deelnemende praktijken

Doel samenwerkingsverband

Het netwerk artrose heup/knie is een samenwerkingsverband tussen orthopeden, fysiotherapeuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en fysiotherapeuten in de eerste lijn. Het netwerk heeft tot doel het leveren van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg, zoals beschreven in de landelijke richtlijnen en de eigen transmurale werkwijze, aan patiënten met artrose en rondom een gewrichtsvervangende operatie. Het netwerk artrose heup/knie stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking in de regio. Alle deelnemende fysiotherapeuten hebben scholing gevolgd en hebben twee keer per jaar een bijeenkomst om nieuwe ontwikkelingen en casuïstiek te bespreken. Hierin komen eerste en tweedelijns zorgverleners samen.

Ketenzorg

Binnen het netwerk wordt gewerkt via het stepped care model. Stepped care is een systematische en stapsgewijze aanpak van artrose die bestaat uit 3 stappen, waarbij het accent in de eerste stap ligt op voorlichting en beweegadviezen. Bij de tweede stap kan oefenen onder begeleiding van de fysiotherapeut overwogen worden. Als dit onvoldoende resultaat biedt komt stap 3 aan de orde en volgt verwijzing naar of overleg met de orthopedisch chirurg. Als een operatie geïndiceerd is kan de fysiotherapeut de pre- en postoperatieve revalidatie begeleiden (stap 4).

Voor patiënten met artrose is samenwerking met o.a. de huisarts, orthopeed, diëtist, buurtsportcoach en het lokale beweegaanbod van groot belang. We willen binnen dit netwerk bijdragen aan een integraal beleid rondom artrose van de heup of knie waarbij er actief betrokkenheid is vanuit de aangesloten praktijken en overige stakeholders in het netwerk. Om complexe gezondheidsproblemen aan te pakken is het nodig samenhangend beleid te maken gericht op zowel leefstijlfactoren van mensen als op hun sociale en fysieke omgeving en participatie.

Zorgpad

De huisarts of medische specialist kan een patiënt doorverwijzen naar een fysiotherapeut uit het netwerk voor een eenmalig consult en advies of voor een conservatief, pre- of postoperatief behandeltraject. 

Deelname aan netwerk

Het is mogelijk om als fysiotherapeut lid te worden van het knienetwerk. Zie voor de toelatingseisen het reglement.