Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Netwerk Schouder

Bekijk deelnemende praktijken

Doel samenwerkingsverband

Het schoudernetwerk is een samenwerkingsverband tussen orthopeden en fysiotherapeuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en fysiotherapeuten in de eerste lijn, met als doel kwalitatief goede patiëntenzorg. De fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het SchouderNetwerk Nederland (SNN). Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden, zijn er regelmatig bijeenkomsten met de orthopeden en voldoen de fysiotherapeuten aan verschillende specialisaties en scholingseisen.

Ketenzorg

In het ZGV is een schouderspreekuur op de polikliniek opgezet waar verschillende disciplines samenwerken. Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten waarbij gewone behandeling (o.a. fysiotherapie, medicatie en/of injecties) niet goed of helemaal niet werkt, patiënten met instabiliteit van het schoudergewricht, patiënten met problematiek van de rotator cuff of andere spieren en pezen van de schoudergordel, patiënten met onbegrepen klachten van de schoudergordel en patiënten die een second opinion hebben aangevraagd voor hun schouderklachten.

Door de afstemming tussen orthopeed en schouderfysiotherapeut en eventueel samenwerking met andere medisch specialisten, wordt een diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Indien fysiotherapie hierbij zinvol is, wordt er verwezen naar één van de gespecialiseerde schouderfysiotherapeuten van het schoudernetwerk.

Zorgpad

Voor het aanmelden van een patiënt bij het schouderspreekuur in het ZGV is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.  

Deelname aan netwerk

Het is mogelijk om als fysiotherapeut lid te worden van het schoudernetwerk. Zie voor de toelatingseisen het reglement.