Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Netwerk COPD/longziekten

Bekijk deelnemende praktijken

Doel samenwerkingsverband

Het longnetwerk is een samenwerkingsverband tussen longartsen, longverpleegkundigen en fysiotherapeuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en fysiotherapeuten in de eerste lijn, met als doel kwalitatief goede patiëntenzorg. De fysiotherapeuten aangesloten bij het netwerk hebben speciale scholingen gevolgd, werken op dezelfde manier en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden, zijn er regelmatig bijeenkomsten en voldoen de fysiotherapeuten aan verschillende specialisaties en scholingseisen. Dit betekent voor de patiënt, dat de kwaliteit van de behandeling hetzelfde is bij alle aangesloten fysiotherapeuten.

Ketenzorg

Patiënten kunnen zowel door de longarts als huisarts naar een longfysiotherapeut worden verwezen. De fysiotherapeut zal een intake doen en het gezondheidsprobleem van o.a. het fysieke functioneren in kaart brengen. Hierna worden samen met de patiënt behandeldoelen opgesteld. Vervolgens zal de fysiotherapeut de patiënt begeleiden en de patiënt zoveel mogelijk stimuleren om ook naast de therapie voldoende actief te worden/blijven.

Mocht de therapie niet het gewenste resultaat geven of wanneer de therapeut vragen heeft tijdens het traject zal deze altijd contact opnemen met desbetreffende arts of longverpleegkundige.

Zorgpad

Voor het aanmelden van een patiënt bij een fysiotherapeut uit het longnetwerk is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig, zodat de fysiotherapeutische zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar. 

Deelname aan netwerk

Het is mogelijk om als longfysiotherapeut lid te worden van het longnetwerk. Zie voor de toelatingseisen het reglement.