Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Netwerk Knie

Bekijk deelnemende praktijken

Doel samenwerkingsverband

Het knienetwerk is een samenwerkingsverband tussen orthopeden en (sport)fysiotherapeuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en (sport)fysiotherapeuten in de eerste lijn, met als doel kwalitatief goede patiëntenzorg. De orthopeden en (sport)fysiotherapeuten zijn aangesloten bij Sports Valley. Zij hebben ervaring en expertise opgebouwd rondom knieletsels en voldoen aan verschillende specialisaties en scholingseisen om de kwaliteit van de zorg hoog te houden.

Het knienetwerk is gespecialiseerd in het behandelen van traumatische, veelal sportgerelateerde, knieaandoeningen, zoals voorste en achterste kruisbandletsels, meniscusletsels, kraakbeenaandoeningen en patellaluxaties.

Ketenzorg

Als een patiënt zich bij de huisarts of (sport)fysiotherapeut meldt en er is een vermoeden van traumatisch knieletsel of de behandelingen van de huisarts en/of fysiotherapeut hebben niet het gewenste effect, dan kan de patiënt verwezen worden naar de afdeling orthopedie van ZGV. Door de afstemming tussen orthopeed en (sport)fysiotherapeut en eventueel samenwerking met andere medisch specialisten, wordt een diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Er wordt beoordeeld of er een conservatief of operatief traject wordt gevolgd. Bij beide trajecten wordt er daarna verwezen naar één van de gespecialiseerde (sport)fysiotherapeuten van het knienetwerk.

Zorgpad

Voor het aanmelden van een patiënt bij een fysiotherapeut uit het knienetwerk is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. 

Deelname aan netwerk

Het is mogelijk om als (sport)fysiotherapeut lid te worden van het knienetwerk. Zie voor de toelatingseisen het reglement.