Reglement ROF Gelderse Vallei VKB

In het reglement deelname en samenwerking VKB staan alle afspraken omtrent de werkwijze van de werkgroep VKB van het ROF Gelderse Vallei.