Werkgroep VKB

VKB-reconstructie
VKB-reconstructie

De werkgroep VKB bestaat uit sportfysiotherapeuten in de regio ROF Gelderse Vallei die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten voor en na een voorstekruisbandreconstructie. Het netwerk is gecentreerd rondom het Ziekenhuis Gelderse Vallei: afdeling fysiotherapie en maatschap orthopedie.

De werkgroep VKB heeft tot doel:

In het Ziekenhuis Gelderse Vallei worden jaarlijks 100 VKB reconstructies gedaan. In 2014 is het initiatief genomen vanuit de ROF Gelderse Vallei, Afdeling Fysiotherapie, Afdeling (Top)Sportgeneeskunde en Maatschap Orthopedie van Ziekenhuis Gelderse Vallei om een netwerk VKB-reconstructie op te zetten.

VKB reconstructie

Van alle VKB-rupturen is 70% gebaseerd op een "non-contact" traumamechanisme. Met non-contact wordt bedoeld dat de krachten die zorgden voor de VKB-ruptuur afkomstig waren van de beweging van de persoon zelf en er geen contact was met een andere persoon of met een object. De tijd die verstrijkt tussen initieel grondcontact en het ruptureren van de VKB bedraagt 17-70 milliseconden. De incidentie van VKB-rupturen is het hoogst bij jonge mensen (15-40 jaar) die een pivoterende sport beoefenen, zoals basketbal, voetbal, handbal en skiën. Vrouwen hebben een 2-8 keer grotere kans op een VKB-ruptuur dan mannen bij het beoefenen van dezelfde sport. Per jaar loopt meer dan 3% van de amateursporters een VKB-ruptuur op; bij topsporters kan dit, afhankelijk van de soort sport, zelfs oplopen tot boven de 15%.

In Nederland werden in 2012 naar schatting 8000-9000 VKB-reconstructies uitgevoerd. De meeste primaire VKB-reconstructies worden uitgevoerd met een autologe bone-patellar tendon-bone (BPTB) graft of hamstring (HS) graft. Beide methoden leiden tot goede functionele resultaten, herstel van de passieve stabiliteit en lage complicatiepercentages.

Recent onderzoek bij sporters laat zien dat een derde van hen niet terugkeert op het oorspronkelijke sport-niveau binnen 2 jaar. Na 3 jaar, of na een nog langere periode, loopt dit zelfs op tot 50%, omdat veel sporters alsnog besluiten op een lager niveau te gaan sporten. Ongeveer 50% van deze sporters noemt daarbij de VKB-reconstructie als primaire reden voor hun lagere sportniveau.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat zich binnen 2 jaar re-rupturen voordoen bij 3-22% van de patiënten en contralaterale VKB-rupturen bij 3-24% van de patiënten.

Naast het fysieke herstel blijkt de psychologische respons op de VKB-ruptuur en de revalidatie na de ruptuur (o.a. angst voor recidief), van invloed te zijn op de mate waarin iemand sportactiviteiten hervat.
Bron: ES Revalidatie na VKB- reconstructie