Reglement ROF Gelderse Vallei THA/TKA

In het reglement deelname en samenwerking THA/TKA staan alle afspraken omtrent de werkwijze van de werkgroep THA/TKA van het ROF Gelderse Vallei.