Een optimale behandeling van een nieuwe heup (THA) en een nieuwe knie (TKA)

In beweging naar THA TKA
In beweging naar THA TKA

U heeft artrose van heup en/of knie en u bent door de fysiotherapeut behandeld volgens de KNGF-richtlijn artrose. Dit gaf onvoldoende resultaat en samen met de orthopeed heeft u besloten tot een operatie voor een nieuwe heup of knie. 

Elke dag verantwoord bewegen

Speciaal voor mensen met een nieuwe heup of knie is de transmurale werkwijze THA/TKA ontwikkeld. U doorloopt het revalidatietraject samen met een kwaliteitsfysiotherapeut. Dit is een fysiotherapeut die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. De fysiotherapeut is speciaal opgeleid voor de transmurale werkwijze THA/TKA en daarmee deskundig om u te begeleiden tijdens uw revalidatie. Uw begeleiding is in goede handen.

Tijdens uw revalidatie werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te bewegen. Wat levert uw revalidatie volgens de transmurale werkwijze THA/TKA u op? Optimaal herstel, verbeterde conditie en verantwoord bewegen!

Uw persoonlijke begeleiding en revalidatie volgens de transmurale werkwijze THA/TKA

De ROF Gelderse Vallei heeft in samenwerking met het Ziekenhuis Gelderse Vallei de transmurale werkwijze THA/TKA ontwikkeld. De transmurale werkwijze heeft als doel om u de meest optimale voorbereiding op de operatie te geven en u na de operatie met de voor u meest optimale revalidatie te laten herstellen. De transmurale werkwijze THA/TKA is aangepast aan uw persoonlijke situatie.

De transmurale werkwijze THA/TKA bestaat uit 6 stappen

Stap 1: de pre-operatieve screening in het ziekenhuis

Tijdens de pre-operatieve screening geeft de fysiotherapeut uitleg over de operatie, de opname periode en de verwachtingen van het herstel na de operatie en de mogelijkheden na de operatie. Er worden een aantal testen gedaan zodat de fysiotherapeut kan inventariseren of er risicofactoren voor vertraagd herstel zijn. Zo gaat u goed voorgelicht, optimaal voorbereid en met de juiste verwachtingen de operatie in.

U krijgt ook een individueel revalidatie advies. Hierbij zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Een beweegadvies voor de periode tot operatie
  • Een verwijzing voor preoperatieve training door de regionale fysiotherapeut om uw conditie, mogelijkheden en vaardigheden te behouden of te verbeteren.
  • Een advies voor postoperatieve revalidatie voor 3 of 6 weken in een GRZ(revalidatie-) instelling

Stap 2: indien van toepassing; Pre-operatieve training

Tijdens de pre-operatieve training komt de fysiotherapeut bij u aan huis. De behandeling bestaat uit functionele oefentherapie en is gericht op behoud en, indien mogelijk, verbeteren van uw conditie en uw dagelijkse activiteiten.

Stap 3 : de operatie

Stap 4 : Behandeling door de fysiotherapeut in het ziekenhuis

Na de operatie wordt u door de fysiotherapeut in het ziekenhuis behandeld. U krijgt voorlichting over hoe u moet omgaan met uw nieuwe heup of knie en welke oefeningen u thuis zelfstandig kunt doen. Als u een nieuwe heup heeft gekregen, krijgt u voorlichting over hoe u kunt voorkomen dat deze eventueel uit de kom schiet. De fysiotherapeut oefent met u allerlei bewegingen; bijvoorbeeld: opstaan uit een stoel of uit bed, lopen en zo nodig traplopen. Hierdoor is een veilige terugkeer naar huis mogelijk.

Stap 5 a : Controle afspraak na 3 - 4 weken in het ziekenhuis

Na 3-4 weken krijgt u een controle afspraak in het ziekenhuis. De fysiotherapeut zal vragen hoe het met u gaat en of u nog tegen dingen aanloopt in uw dagelijkse leven. Ook worden er opnieuw testen gedaan zodat men een individueel advies kan geven over het verdere revalidatietraject. Bij normaal herstel stopt hier de fysiotherapeutische revalidatie en volgt 2-3 weken later de controle bij de orthopeed.

Indien een vertraagd of afwijkend herstel zichtbaar is of wordt verwacht, volgt een vervolg afspraak bij de fysiotherapeut in het ziekenhuis voorafgaand aan de controle bij de orthopeed (6 weken) of wordt u verwezen naar de regionale fysiotherapeut.

Stap 5 b : Indien van toepassing; verwijzing naar regionale fysiotherapie

Als u veel moeite blijft houden met uw dagelijkse activiteiten en er sprake is van een vertraagd herstel, komt de fysiotherapeut, voor functionele training in de woonomgeving, bij u thuis. De revalidatie zal in eerste instantie aan huis plaats vinden en in een later stadium in een fysiotherapiepraktijk.

De periode van de verleende zorg zal tot ongeveer 3 maanden post operatief zijn, de exacte duur en frequentie van de behandeling is afhankelijk van de tijd die nodig is om de samen met u opgestelde einddoelen te behalen.

Stap 5 c : Indien van toepassing; Geriatrische Revalidatie Zorg kort/lang, zoals bij pre-operatieve screening is vastgesteld

Als het voor u niet mogelijk is om thuis te revalideren, wordt u voor revalidatie verwezen naar een zorginstelling.

Stap 6: De extra controle na 6 weken in het ziekenhuis

Als het (functioneel en fysiologisch) herstelproces normaal verloopt en u het zelfstandig kan redden, volgt geen verdere fysiotherapeutische behandeling. Bij beperkt afwijkend beloop volgt een extra consult bij de fysiotherapeut in het  ziekenhuis. Bij sterk vertraagd herstel volgt doorverwijzing naar regionale fysiotherapeut.

Fase 6 wordt afgesloten indien u:

  • zelfstandig bent in uw dagelijks leven en u heeft, indien mogelijk zonder gebruik van hulpmiddelen, een normaal looppatroon zonder compensatoire bewegingen.
  • u heeft uw vooraf gestelde doelen behaald

De fysiotherapeut in het ziekenhuis weet welke fysiotherapeuten de scholing THA/TKA hebben gevolgd. Of u kunt kijken op de lijst van deelnemende praktijken.

Meer weten?

Als u nog vragen heeft, overleg dan met uw fysiotherapeut.

Naar boven