Werkgroep THA/TKA

Total knee
Total knee

De werkgroep THA/TKA bestaat uit fysiotherapeuten in de regio ROF Gelderse Vallei die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten voor en na een heup- of knieartroplastiek. Het netwerk is gecentreerd rondom het Ziekenhuis Gelderse Vallei: afdeling fysiotherapie en maatschap orthopedie.

De werkgroep THA/TKA heeft tot doel:

Het leveren van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg, zoals beschreven in de transmurale werkwijze THA/TKA, door aangesloten praktijken in samenwerking met het Ziekenhuis Gelderse Vallei en andere zorgverleners in de Regio Gelderse Vallei, aan patiënten voor en na heup- of knieartroplastiek.

Samenwerking met het ziekenhuis Gelderse Vallei

In 2012 is het initiatief genomen vanuit de Afdeling Fysiotherapie en Maatschap Orthopedie van Ziekenhuis Gelderse Vallei om een netwerk THA/TKA op te zetten. Met de organisatie van een Symposium in januari 2012 is een eerste aanzet gemaakt om de regio te informeren over de plannen en om de contacten tussen ZGV en eerstelijns fysiotherapeuten te verbeteren. De contacten met de Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei en de Coöperatie Samenwerkende Fysiotherapeuten Veenendaal zijn gebruikt om een projectgroep samen te stellen.

Op het symposium van 18 april 2013 is de transmurale ketenwerkwijze THA gepresenteerd en is een pilot onder de projectgroepleden gestart. Met de scholingen in november 2013 en januari 2014 is de implementatie van de transmurale ketenwerkwijze THA/TKA in de regio begonnen.
De scholing is gevolgd door praktijken uit het hele verzorgingsgebied van de ROF Gelderse Vallei en Ziekenhuis Gelderse Vallei. De werkgroep THA/TKA bestaat uit praktijken die deze scholing hebben gevolgd en op deze wijze wordt uniforme kwalitatief hoogwaardige zorg geborgd in de regio.

De transmurale werkwijze

In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden jaarlijks ruim 600 totale heup- en knie-artroplastieken (THA/TKA) uitgevoerd. Deze ingrepen worden beschouwd als een effectieve en succesvolle chirurgische behandeloptie om in een laat stadium van artrose pijnverlichting en verbetering van de functionele status te bewerkstelligen. Een significant aantal patiënten houdt echter last van pijn en een functionele beperking na een dergelijke operatie. Ziekenhuisopnames zijn voor fragiele ouderen ingrijpende gebeurtenissen. Ze gaan gepaard met verlies van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven en een toename van morbiditeit en zelfs met sterfte. De kans op complicaties kan worden verkleind door screening op risicofactoren en op maat pre- en postoperatieve fysiotherapeutische interventies. Hiervoor is onlangs de Standaard BiBo verschenen.
De richtlijn Artrose van het KNGF geeft aan dat postoperatieve oefentherapie kan worden aanbevolen bij een THA of TKA.
De oefentherapie dient bij voorkeur te bestaan uit kracht- en functionele oefeningen met als doel fysiek functioneren te verbeteren.

Bent u een fysiotherapeut uit de regio en wilt u informatie over deelname aan de werkgroep, ga dan naar het contactformulier.