Werkgroep Schouder

Schouder
Schouder

De werkgroep Schouder bestaat uit sportfysiotherapeuten en manuele fysiotherapeuten in de regio ROF Gelderse Vallei die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met schouderklachten.

Het netwerk is gecentreerd rondom het Ziekenhuis Gelderse Vallei: afdeling fysiotherapie en maatschap orthopedie en wilzich op termijn aansluiten bij schoudernetwerk Nederland.

De werkgroep Schouder heeft tot doel:

In het Ziekenhuis Gelderse Vallei worden jaarlijks door de orthopeden veel schouderklachten gezien die in de eerstelijn behandeld kunnen worden. In 2015 is het initiatief genomen vanuit de ROF Gelderse Vallei, Afdeling Fysiotherapie, Afdeling (Top)Sportgeneeskunde en Maatschap Orthopedie van Ziekenhuis Gelderse Vallei om een netwerk Schouder op te zetten. 

Schouderklachten is een van de meest voorkomende aandoeningen. De NHG-Standaard Schouderklachten stelt dat een afwijking in de subacromiale ruimte veruit de meest voorkomende oorzaak (80%) is van schouderklachten (Winters et al. 2008).
Epidemiologische gegevens over schouderpijn of -klachten betreffen dus met name deze groep patiënten. De jaarlijkse prevalentie van schouderpijn in de Nederlandse bevolking is 31% (95%-BI 29,9-32,9%), met een puntprevalentie van 21% (95%-BI 19,6-21,1) (Picavet et al., 2003). In de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt de incidentie van schouderklachten 24 episoden per jaar en de prevalentie ongeveer 35 patiënten per 1000 patiënten per jaar (Winters et al., 2008).
De klachten aan de schouder kunnen in een breed spectrum uiteengezet worden. Er zijn drie hoofdstromingen aanwezig:

 • Subacromiale klachten (impingement klachten)
  • Scapula Dyskinesie
  • Glenohumerale en Acromioclaviculaire instabiliteit
  • Schoudergordel disfuncties
  • Rotator Cuff aandoeningen
 • Operatieve schouderrevalidatie
 • Frozen shoulder