Werkgroep Diabetes Mellitus type 2

Kenmerken DM2
Kenmerken DM2

De werkgroep DM2 bestaat uit fysiotherapeuten in de regio ROF Gelderse Vallei die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met DM2

De werkgroep DM2 heeft tot doel:

Het in samenwerking tussen verschillende fysiotherapiepraktijken in de Regio Gelderse Vallei leveren van kwalitatief goede, geprotocolleerde fysiotherapeutische zorg aan Diabetes Mellitus type 2 patiënten.

Samenwerking met de ROH Gelderse Vallei

Met de ROH Gelderse Vallei is overeengekomen dat de fysiotherapeutische beweeginterventie geïntegreerd zal gaan worden in de ketenzorg Diabetes. Bewegen heeft een positieve werking op diabetes en kan zo bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor de mensen met diabetes en de kosten ten aanzien van huisartsen bezoek en medicijnvoorschriften verminderen.

DM2  en bewegen

Uit onderzoek van het RIVM (C.A. Baan, 2005, 2008) naar diabetes mellitus blijkt dat in 2003, 600.000 mensen in Nederland diabetes mellitus hadden. De cijfers stijgen echter jaarlijks en men verwacht dat er inmiddels al bijna een miljoen mensen zijn met diabetes. Op basis van alleen demografische ontwikkelingen zal het absolute aantal personen met diabetes mellitus tussen 2005 en 2025 met 32,5% stijgen.

Daarnaast is het waarschijnlijk dat het aantal patiënten met diabetes nog harder stijgt door de toename van het aantal mensen met overgewicht. Overgewicht, lichamelijke inactiviteit en ongezonde voeding zijn belangrijke risicofactoren op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met diabetes mellitus vaak te weinig bewegen, terwijl bewegen net als voeding en medicatie belangrijk is voor hun gezondheid. In de kabinetsnota Sport, Bewegen en Gezondheid 2001 (bron: VWS) staat dat er overtuigend bewijs is van de positieve werking van beweging op lichaamsgewicht, vetpercentage, de ratio van HDL/LDL cholesterol, het triglyceridengehalte, de glucosetolerantie en de insulinegevoeligheid. Er is overtuigend bewijs dat er een positieve werking is van bewegen op het ontstaan van hart- en vaat ziekten, niet insuline afhankelijke diabetes en overgewicht. Tevens is er overtuigend bewijs dat er een positieve werking is van op het beloop van ziekten zoals coronaire hartziekten, niet insuline afhankelijke diabetes en overgewicht.

Bent u een fysiotherapeut uit de regio en wilt u informatie over deelname aan de werkgroep, ga dan naar het contactformulier.