Projectgroep Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Aangedane structuren bij CVRM
Aangedane structuren bij CVRM

De projectgroep CVRM bestaat uit fysiotherapeuten in de regio ROF Gelderse Vallei die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met CVRM.

De projectgroep CVRM heeft tot doel:

Op dit moment is er een projectgroep gevormd en zij zullen in 2014 o.a een beweegprogramma CVRM ontwikkelen.
Zodra dit programma klaar is, zal de werkgroep worden geformeerd. Praktijken uit de regio ROF Gelderse Vallei zullen dan worden uitgenodigd om lid te worden van de werkgroep.

Samenwerking met de ROH Gelderse Vallei

De ROH Gelderse Vallei is van plan om de ketenzorg CVRM te gaan inkopen.
De fysiotherapeutische beweeginterventie zal moeten gaan aansluiten op de ketenzorg CVRM.

CVRM en bewegen

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en in de westerse wereld. Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is het opsporen en behandelen van risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld hartinfarcten en beroerten). U moet hierbij niet alleen denken aan het behandelen van hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol, maar ook aan het geven van adviezen over gezonde voedingen en voldoende bewegen. Hiermee kan het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd worden. 

HVZ zijn deels te voorkomen of te vertragen door tijdig, dat wil zeggen preventief, de risicofactoren voor arteriosclerose te behandelen. 

De belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zijn:

 • Roken
 • Hoge bloeddruk
 • Verhoogde bloedsuiker (DM type I of II)
 • Hoog cholesterolgehalte
 • Gevorderde leeftijd
 • Geslacht
 • Verminderde nierfunctie
 • Het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie
 • Ongezonde voedingsgewoonten
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Lichamelijke inactiviteit
 • Hoge Body Mass Index (overgewicht)
 • Hoge middelomtrek
 • Psychosociale factoren/stress 

Gezond eten en voldoende bewegen zijn een wezenlijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Het werken aan een goede conditie is erg belangrijk bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Daarnaast leidt bewegen ook tot afname van gewicht en heeft het invloed op verhoogde bloedsuiker. Naast de huisarts, de praktijkondersteuner en de diëtist heeft ook de fysiotherapeut een rol in deze 'preventie' zorgketen. Sommige mensen vinden het moeilijk om op eigen houtje te bewegen en hebben daar hulp bij nodig.