Werkgroep COPD

Saturatiemeter
Saturatiemeter

De werkgroep COPD bestaat uit fysiotherapeuten in de regio ROF Gelderse Vallei die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met COPD.

De werkgroep COPD heeft tot doel:

Het in samenwerking tussen verschillende fysiotherapiepraktijken in de Regio Gelderse Vallei leveren van kwalitatief goede, geprotocolleerde fysiotherapeutische zorg aan COPD patiënten.

Samenwerking met de ROH Gelderse Vallei

De fysiotherapeutische beweeginterventie voor milde (GOLD I) en matige (GOLD II) COPD patiënten is geïntegreerd in de ketenzorg COPD van de ROH Gelderse Vallei.
Bewegen heeft een positieve werking op COPD en kan zo bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor de mensen met COPD en de kosten ten aanzien van huisartsen bezoek en medicijnvoorschriften verminderen.

Samenwerking met het ziekenhuis Gelderse Vallei

De fysiotherapeutische zorg voor de ernstige (GOLD III) of zeer ernstige (GOLD IV) COPD patiënten is afgestemd op de zorg van het  ziekenhuis Gelderse Vallei.
Bewegen heeft een positieve werking op COPD en kan zo bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor de mensen met COPD en de kosten ten aanzien van specialisten bezoek en ziekenhuisopnames verminderen.

COPD en bewegen

Chronisch obstructieve longziekten (COPD) is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland. Er is voldoende circumstantial evidence om aandacht te hebben voor beweegprogramma's voor mensen met COPD: uit de literatuur blijkt dat COPD-patiënten een minder actieve leefstijl hebben dan gezonde controlepersonen, terwijl juist inactiviteit leidt tot deconditionering en gereduceerd inspanningsvermogen.

De verwachting is dat het aantal patiënten de komende decennia zal blijven stijgen, mede als gevolg van roken, een grote risicofactor voor het ontwikkelen van COPD en andere chronische aandoeningen. COPD gaat dan ook vaak gepaard met enige andere (chronische) aandoening. Deze comorbiditeit is geassocieerd met inactiviteit, en wordt ook effectief voorkomen en behandeld door inspanningstraining en een actieve leefstijl.

Patiënten kunnen na het stellen van de diagnose COPD worden geklasseerd op basis van de eensecondewaarde als mild (GOLD I), matig (GOLD II), ernstig (GOLD III) of zeer ernstig (GOLD IV). Mede aan de hand hiervan kan medische behandeling worden afgestemd op de patiënt.

Bent u een fysiotherapeut uit de regio en wilt u informatie over deelname aan de werkgroep, ga dan naar het contactformulier.