Derde Scholing transmurale ketenwerkwijze THA/TKA

Voor de mensen die nog willen aansluiten bij de werkgroep THA/TKA (of avonden willen inhalen) wordt door de werkgroep een 3e scholing georganiseerd van drie avonden. 

Deelname aan deze scholing, het symposium en het lidmaatschap van de ROF Gelderse Vallei zijn onder meer voorwaarden om lid te worden van de werkgroep van fysiotherapeuten bij behandeling van patiënten met een THA/TKA in het ZGV. Bekijk hier het het reglement voor deelname en samenwerking met de aanvullende voorwaarden.

Data: 6 oktober (symposium), 2 november en 7 december 2016
Tijd: 19.30-22.00 uur. Inloop vanaf 19:00 uur
Locatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV)
Kosten: 120,00 euro (dit is inclusief de 20 euro voor het symposium)

Programma

1e avond (6 oktober) Netwerksymposium orthopedie Vernieuwen en Volharden (definitieve programma volgt)
2e avond (2 november) Inhoud transmurale ketenwerkwijze THA/TKA met wetenschappelijke onderbouwing en bespreken vragen.
3e avond (7 december) Casuïstiek bespreking, ruimte voor vragen en discussie

Wat verwachten we van de deelnemende fysiotherapeuten

1e avond (6 oktober) Deelname aan het symposium
2e avond (2 november) Voorbereiding: lezen van bestaande richtlijnen en geselecteerde literatuur en beantwoorden van de vragen
3e avond (7 december) Voorbereiden casuïstiek

Wat kunnen de deelnemende fysiotherapeuten verwachten van deze scholing

  • Een werkboek met daarin relevante literatuur, richtlijnen, de nieuwe regionale werkwijze, inclusief alle vragenlijsten en testen en de scholingsinhoud
  • De mogelijkheid tot inbreng en uitwisseling van eigen ervaringen, vragen, casuïstiek
  • Update van nieuwste literatuur en ontwikkelingen rondom THA/TKA

Aanmelding

De aanmelddatum is verlopen