Scholing transmurale ketenwerkwijze schouder

Voor de mensen die nog willen aansluiten bij de werkgroep Schouder (of avonden willen inhalen) wordt door de werkgroep een 2e scholing georganiseerd van drie avonden. 

Deelname aan deze scholing, het symposium en het lidmaatschap van de ROF Gelderse Vallei zijn onder meer voorwaarden om lid te worden van de werkgroep van fysiotherapeuten bij behandeling van patiënten met schouderklachten in ZGV. Bekijk hier het het reglement voor deelname en samenwerking met de aanvullende voorwaarden.

Data: 6 oktober (symposium), 14 december 2016 en 11 januari 2017.
Tijd: 19.30-22.00 uur. Inloop vanaf 19:00 uur, symposium 19:00-22:15 uur inloop vanaf 18:45 uur.
Locatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV).
Kosten: 120,00 euro (dit is inclusief de 20 euro voor het symposium).

Programma

1e avond (6 oktober) Symposium Netwerk orthopedie (definitieve programma volgt)
2e avond (14 december) Discussie Inhoud transmurale ketenwerkwijze schouder vs huidige praktijk en revalidatie en meetinstrumenten in de praktijk.
3e avond (11 januari 2017) Casuïstiek bespreking, ruimte voor vragen en discussie.

Wat verwachten we van de deelnemende fysiotherapeuten

1e avond (6 oktober) Deelname aan het symposium.
2e avond (14 december) Voorbereiding: lezen van de transmurale werkwijze, bestaande richtlijnen en geselecteerde literatuur en beantwoorden van de vragen.
3e avond (11 januari 2017) Voorbereiden casuïstiek.

Wat kunnen de deelnemende fysiotherapeuten verwachten van deze scholing

  • Een werkboek met daarin relevante literatuur, richtlijnen, de nieuwe regionale werkwijze, inclusief alle vragenlijsten en testen en de scholingsinhoud;
  • De mogelijkheid tot inbreng en uitwisseling van eigen ervaringen, vragen, casuïstiek;
  • Update van nieuwste literatuur en ontwikkelingen rondom schouderklachten.