Voorwaarden lidmaatschap ROF Gelderse Vallei

 • U bent fysiotherapeut en praktiserend in het regiogebied van de ROF Gelderse Vallei;
 • U bent geregistreerd in het KNGF (CKR) register;
 • U bent geregistreerd in het BIG register.       

Contributie

 • Voor het lidmaatschap van de ROF Gelderse Vallei is, per praktijk, naast de jaarlijkse contributie, een eenmalige instapbijdrage van € 200,00 (in woorden twee honderd euro) verschuldigd;

 • De jaarlijkse contributie van de ROF Gelderse Vallei is op de oprichtingsvergadering van 15 juni 2011 vastgesteld op € 200,00 (in woorden twee honderd euro);

 • Meldt een lid zich aan voor 1 juli van enig jaar, zal de volledige contributie van dat jaar verschuldigd zijn;

 • Meldt een lid zich aan na 1 juli van enig jaar, zal de helft van de contributie van dat jaar verschuldigd zijn;

 • Voor het lidmaatschap van de werkgroepen COPD, DMII van de ROF Gelderse Vallei is per praktijk, per werkgroep een eenmalige instapbijdrage van € 200,00 (in woorden twee honderd euro) verschuldigd;

 • Voor het netwerk Orthopedie van de ROF Gelderse Vallei, waaronder de werkgroepen  THA/TKA, VKB  en Schouder vallen, is per praktijk een eenmalige instapbijdrage van € 200,00 (in woorden twee honderd euro) verschuldigd;

 • Voor de werkgroep THA/TKA is € 50,00 contributie per jaar verschuldigd;

 • De hoogte van de instapbijdrage en eventuele contributie voor de nieuwe werkgroepen (zoals o.a. Oncologie/Palliatieve zorg, VRM) zal door het bestuur van de ROF Gelderse Vallei en de stuurgroep van de nieuwe werkgroep worden vastgesteld;

 • Het bestuur van de ROF Gelderse Vallei en de stuurgroep van de werkgroepen kunnen, met instemming van de werkgroepleden, een jaarlijkse contributie voor de werkgroepen instellen.