Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie voor het boekjaar 2016 bestaat uit Ruub Vis en Elena van Duin-Hermsen.