Het Bestuur

Voorzitter

Voorzitter
Voorzitter

Nicole van Bergen

Nicole is in 1990 afgestudeerd aan de Internationale Academie voor Fysiotherapie te Utrecht. Na twee en een half jaar in Duitsland te hebben gewerkt kwam zij in Bennekom terecht, waar zij in 2001 met Bart Knieriem het Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen oprichtte. Nicole is Master manueeltherapeut, sportfysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut.

Als lid van de werkgroepen DMII, COPD en de projectgroepen THA-TKA, VKB en schouder, heeft zij van dichtbij meegemaakt hoe waardevol samenwerken is en hoe belangrijk het is om goede contacten te hebben met de stakeholders.

Nicole geloofd in een sterk ROF Gelderse Vallei, welke de eerstelijns fysiotherapeuten kan verenigen en kan laten groeien. Waardoor kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve zorg in de regio kan worden geleverd. Niet onbelangrijk, met oog op de toenemende zorgkosten.
Tevens ziet zij een taak weggelegd voor de ROF Gelderse Vallei, als een betrouwbare partner voor de Huisartsen Gelderse Vallei, het Ziekenhuis Gelderse Vallei en de zorgverzekeraars.

Secretaris

Secretaris
Secretaris

Inge Blom

Inge is maatschapslid van Fysiotherapie de Waag in Renkum. Deze praktijk is aangesloten bij meerdere netwerken van het ROFGV.

Binnen de dorpen Renkum en Heelsum is Inge de laatste jaren actief om de verbinding binnen de 1e lijns gezondheidszorg en daarnaast de verbinding tussen de 0e en 2e lijn te verbeteren, om zo de zorg rondom de inwoners van onze dorpen te verbeteren en goed op elkaar aan te laten sluiten.

Netwerkvorming rondom doelgroepen in de regio en kwaliteitsverbetering gaan naar haar mening hand in hand en versterken de verbinding tussen de verschillende lijnen. De lijnen worden korter en uniformiteit en transparantie m.b.t. fysiotherapeutisch handelen neemt toe. We zijn en worden daardoor een zichtbare partner om rekening mee te houden in de zorgketen. En dat is wat we willen!

Al vanaf het onstaan van het ROF Gelderse Vallei is Inge actief betrokken als lid van meerdere werkgroepen en als stuurgroeplid van ROFGV-COPD. Samen met Nicole en Natascha hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het ROF Gelderse Vallei.

Penningmeester

Penningmeester
Penningmeester

Natascha Plate

Natascha werkt inmiddels alweer sinds 2001 als fysiotherapeut, waarvan sinds 2004 in Veenendaal. Na twee jaar in de praktijk te hebben gewerkt begon ze in 2006 aan een nieuwe uitdaging, als mede-eigenaar van Advies- en Beweegcentrum Fysiq Vision. Ze is daar werkzaam als fysiotherapeut met als specialisaties Oncologie, Diabetes, Reuma en Mc Kenzietherapie.

Omdat ze kwaliteit en samenwerken erg belangrijk vindt, heeft ze zich destijds bij de oprichting met haar praktijk aangesloten bij de Coöperatie voor Samenwerkende Fysiotherapeuten Veenendaal (CSFV). In de afgelopen jaren is daar al meerdere malen de waarde van samenwerking gebleken. Toen er enige tijd terug de ROF Gelderse Vallei werd opgericht kon ze dan ook niet wachten zich hierbij aan te sluiten.

Natascha participeert in de DMII werkgroep en is nauw betrokken bij de opstart van de oncologie/palliatieve zorg projectgroep. Zij werkt graag mee aan het verder versterken van de positie van de ROF Gelderse Vallei binnen deze regio. Het belang van samenwerken met onder andere Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei en natuurlijk de collega's onderling staat hierbij voorop.