24 okt 2018 14:21 Leeftijd: 51 days
category: Organisatie nieuws

Bijeenkomst werkgroep VKB

Het symposium stond grotendeels in het teken van de resultaten van het vele werk dat verzet is door de netwerkgroep in 2018. Tijdens het symposium van 2017, alweer een jaar geleden, werden er drie werkgroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan met de ontwikkeling van protocollen.


Bijeenkomst werkgroep VKB

Bijeenkomst werkgroep VKB

De drie protocollen beschrijven de behandeling van patiënten met een Achterste Kruisband ruptuur of reconstructie, een meniscopexie (hechting van de meniscus) en kraakbeenletsel (behandeld met Microfracturing). Er is voor het beschrijven van de protocollen veel literatuuronderzoek gedaan, een expert (dr. Alli Gokeler) aan het woord geweest, en overleg geweest met de maatschap orthopedie.
Tijdens dit symposium werden de uitgewerkte protocollen uitgebreid gepresenteerd door Pieter Janssen, Bart van de Wiel en Wieke Harkema.

Omdat bijna alle netwerkleden aanwezig waren tijdens het symposium is het een goed moment ook de plannen voor aankomend jaar te bespreken. Hier werd invulling aan gegeven door o.a. dr. Wybren van der Wal, hij zette uiteen met welk onderzoek hij aankomend jaar in samenwerking met OCON gaat starten. Het netwerk participeert hier graag in!

Verder werden er plannen gepresenteerd die betrekking hebben op de communicatie binnen het netwerk, de zichtbaarheid van het netwerk en het vakinhoudelijke deel. Tot besluit kunnen we stellen dat het netwerk veel werk verzet heeft afgelopen jaar en vol ideeën en inspiratie zit voor aankomend jaar.