24 okt 2018 14:10 Leeftijd: 3 yrs
category: Organisatie nieuws

Bijeenkomst werkgroep THA/TKA

De bijeenkomst op het jaarlijks symposium vond dit jaar plaats op 9 oktober en begon met het voorstellen van de nieuwe voorzitter van het netwerk: Tom Adding.


Bijeenkomst werkgroep THA/TKA

Bijeenkomst werkgroep THA/TKA

Vervolgens zijn er twee folders gepresenteerd die in de toekomst te downloaden zijn op site als pdf en zo in de praktijk gebruikt kunnen worden door leden van het netwerk. De ene folder is gericht op artrose en de andere folder richt zich op de TKA of THA. Tevens is er een informatie brief voor de huisartsen gemaakt waarin we vermelden wie we zijn en wat we kunnen bieden als netwerk.
Ook deze is binnenkort down-te-loaden als pdf zodat de netwerkleden, die naar de huisartsen in de regio kunnen versturen.

Vervolgens werden we die avond door Ellen Oosting, aan de hand van wat casuistiek, meegenomen in de nieuwe richtlijn Artrose van het KNGF. Aan de hand hiervan zijn er wat kritische vragen naar voren gekomen richting het KNGF.

Dr. Kapitein heeft hierna gesproken over pijnmedicatie en wanneer er wordt overgegaan op het plaatsen van een prothese. Hierbij kwam naar voren hoe belangrijk goede informatie voorziening is naar de patiënt toe. Informatie over zijn medicijn gebruik en ook over het degeneratieve proces en het belang van juiste manier van trainen. Dr. Kapitein geeft aan dat een NSAID het beste middel blijft en heel goed kortdurend (1 week bijv. ) ingezet kunnen worden voor goede klachten vermindering. Ook preventief een diclofenac slikken wanneer de patiënt weet dat hij een fysiek zware dag krijgt, kan een goed advies zijn. Als laatste middel kunnen er nog plaatselijke injecties gegeven worden mits deze enkele maanden klachten vermindering opleveren.

Verder weten we hoe belangrijk het is om een optimale spierkracht en algemene fitheid van de patiënt na te streven. Als kritische vraag vanuit de therapeuten kwam daarom ook naar voren:” kunnen we in het protocol van de orthopeden op laten nemen, dat de patiënt voor een operatie in elk geval 6 weken training heeft genoten”. Hierover volgt verder intern overleg en is dit alvast een punt voor ons jaarplan van 2019.

Verder staan educatie over bijvoorbeeld training van pijncopingsvaardigheden en oedeem behandeling nog op het programma en verwachten we binnen ons netwerk weer veel van elkaar te kunnen leren.