4 jun 2018 21:47 Leeftijd: 3 yrs
category: Organisatie nieuws

ALV 31 mei 2018

Op 31 mei was de voorjaars ALV van de ROF Gelderse Vallei in het prachtige nieuwe pand van Fysiq Vision aan de Parallelweg in Veenendaal.


Voorjaars ALV 31 mei 2018

Voorjaars ALV 31 mei 2018

Tijdens de ALV kwam het secretarieel en financieel jaarverslag van de ROF Gelderse Vallei aan de orde en is goed gekeurd.

Diverse werkgroepen gaven een update van hun activiteiten.

De penningmeester is decharge verleend.

Er is een nieuwe strategie besproken ten aanzien van het positioneren van de chronische aandoeningen COPD, VRM en DM2. De vergadering heeft toestemming verleend om deze te onderzoeken.

Al met al een geslaagde avond