8 mei 2018 21:43 Leeftijd: 3 yrs
category: Organisatie nieuws

Verslag werkgroep VKB

De activiteiten van het voorste kruisband (VKB) netwerk stonden in 2017 in het teken van het Evidence Statement Voorste Kruisband Reconstructie.


Verslag werkgroep VKB

Verslag werkgroep VKB

De revalidatie van patiënten die een VKB reconstructie ondergingen werd tot in detail uiteen gezet door de auteur van het Evidence Statement: Nicky van Melick. Zij gaf een presentatie die vervolg kreeg in de vorm van een workshop.
In de workshop stond Motor Control, en trainen in de verschillende fases van de revalidatie, centraal.

Tijdens het Symposium Orthopedie in oktober werd door dr. Van der Wal de chirurgische behandeling van VKB letsel met bijkomende letsels gepresenteerd. Deze presentatie diende als inleiding voor de activiteiten van het netwerk in 2018.

Tijdens de eerste bijeenkomst in maart werden drie bijkomende letsels (meniscopexie, kraakbeenherstel en achterste kruisbandreconstructie) onder de loep genomen, in 2018 zal het netwerk voor de behandeling van deze letsels een protocol schrijven.

De tweede bijeenkomst zal in het teken staan van de praktische kant van deze protocollen en ingevuld worden door een expert (dr.Alli Gokeler). Tijdens het symposium in 2018 zullen de protocollen gepresenteerd worden. Mooie plannen waar het netwerk enthousiast mee van start is gegaan!