30 mei 2018 21:27 Leeftijd: 3 yrs
category: Organisatie nieuws

Verslag werkgroep THA / TKA

Op 29 mei heeft dr. Jan Ide de Jong gesproken over de medicatie die meegegeven wordt na een operatie aan de knie of heup. Op dit moment is er gekozen voor het gebruik van opioïden.


Verslag werkgroep THA / TKA

Verslag werkgroep THA / TKA

Verder heeft hij het gehad over de stabiliteit van de Totale knieprothese. Waar wordt dit onder andere door gewaarborgd en wordt van te voren bijvoorbeeld rekening gehouden over de op dat moment bestaande (in)stabiliteit. Kan reeds bestaande forse instabiliteit van de knie als contra-indicatie gelden voor het plaatsen van een prothese bijvoorbeeld.

Met goedkeuring en medeweten van de orthopeden zal er getracht worden een onderzoek te doen in het werkveld naar het gebruik en de gevolgen/effecten van de voorgeschreven opioïden.
Uit de praktijk blijkt dat er onder de patiënten behoorlijk uiteenlopende ervaringen zijn ten aanzien van het gebruik van deze medicatie. Dit blijkt ook uit de praktijk van een van de deelnemers in het netwerk. Bij navraag over de ervaren (bij)werkingen blijkt dat er een zeer groot aantal serieus te nemen negatieve effecten hadden en gestopt zijn met inname. Vanuit dit perspectief en mede ingegeven door eerdere landelijke onderzoeken naar toename van het gebruik van opioïden en de effecten daarvan, is het idee ontstaan om in de praktijk de ervaringen omtrent gebruik van deze middelen na grote orthopedische ingrepen te gaan onderzoeken.

Verder zal er aandacht zijn voor het ontwikkelen van een vast oefenschema. Het is van belang dat er consensus is over de oefeningen die worden geadviseerd voor in de thuissituatie. De Folder die is ontwikkeld is gepresenteerd en doorgenomen.

Aanvankelijk zou er door Wianda van Manen, werkzaam als oedeemtherapeut bij Fysio Zuidereng, een presentatie en demonstratie worden gegeven omtrent oedeem bij/na plaatsen van een prothese. Helaas was zij niet beschikbaar op 29 mei. Bij het vaststellen van de datum is geen rekening gehouden dat zij afwezig zou kunnen zijn. Dit onderwerp zal later besproken worden tijdens een andere bijeenkomst.