16 okt 2017 22:22 Leeftijd: 3 yrs
category: Organisatie nieuws

Netwerksymposium orthopedie: Succes is meer dan de som der delen

De vakgroep orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei organiseert samen met het ROF Gelderse Vallei het Netwerksymposium Orthopedie.


Netwerksymposium orthopedie

Netwerksymposium orthopedie

Datum: Dinsdag 7 november 2017
Tijd: 16:30 – 21:30 uur (zaal open vanaf 16:00 uur, koffie/thee)
Locatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) zaal Auditorium
            Willy Brandtlaan 10 6716 RP Ede

De ROF Gelderse Vallei en Ziekenhuis Gelderse Vallei organiseren weer het netwerksymposium Orthopedie met dit jaar als thema: Samenwerken?! Tijdens de maaltijd is er uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken.

Kosten

Aan de deelnemers wordt € 25,- in rekening gebracht voor dekking van de kosten voor het symposium. Deze kosten dienen bij aanvang van het symposium aldaar contant te worden voldaan! Graag dus gepast geld meenemen. U ontvangt aldaar ook een bewijs van betaling voor uw eigen administratie.

U kunt zich tot 4 november inschrijven via het contactformulier.

(voorlopig) Programma

16.00 uur Zaal (auditorium ZGV) open, ontvangst en registratie, koffie/thee

16.30 uur Opening door dagvoorzitter

16.40 uur De (top)sporter met een knietrauma, en dan………………….? Multidisciplinaire zorg rondom de VKB Patiënt Diagnostiek & behandelopties Topsport arts Operatieve behandeling Wybren van de Wal, orthopeed ZGV Terugkeer naar sport? Fysiotherapeut

18.00 - 18.45 uur Maaltijd en netwerken (personeelsrestaurant ZGV)

19.00 - 21.00 uur Werkgroep bijeenkomsten VKB, schouder en Heup/knie

19.00 uur Werkgroep VKB (personeelsrestarant)

 

 • Opening (voorzitter)
 • Presentatie "Voorste kruisbandletsel en bijkomend letsel" door dr. W. van de Wal. 'Een overzicht van snelle diagnostiek en doeltreffende behandeling bij (acuut) VKB letsel en bijkomend letsel belicht vanuit de samenwerking tussen orthopedie en sportfysiotherapie.
 • Status praesens en organisatie subgroepen
 • Jaarplanning netwerkgroep VKB- 2018. Allen hiervoor ideeën aanleveren (voorzitter) 

 

19.00 uur Werkgroep THA/TKA (auditorium)

 

 • Opening (voorzitter)
 • Artrose behandeling en verwijzing binnen netwerk (kwaliteit)
 • Folder (PR)
 • Hands on of hands off bij mobiliteitsprobleem van patiënt (scholing)
 • Voortgang netwerk en invulling commissies (scholing)
 • Invulling THA/TKA-jaarplan 2018. Allen hiervoor ideeën aanleveren (voorzitter)

19.00 uur Werkgroep Schouder (personeelsrestarant)

 

 • Opening (voorzitter)
 • Casuïstiek: discussie met verschillende invalshoeken vanuit de diverse stromingen binnen de schouderfysiotherapie
 • Invulling jaarplan 2018 schouder netwerk Allen hiervoor ideeën aanleveren (voorzitter)

21.00 uur Einde symposium